Ochrona danych

 1. PolBox.TV chroni dane osobowe swoich Klientów, takie jak imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres mailowy oraz inne informacje udostępnione przez użytkownika w procesie rejestracji i realizacji zamówienia. Dane te przekazywane są jedynie osobom upoważnionym lub instytucjom w ramach realizacji. Zobowiązujemy się nie publikować danych osobowych naszych Klientów na domenach publicznych i nie sprzedawać ich osobom trzecim.

 2. PolBox.TV przechowuje dane osobowe dla celów wykonania umowy obsługi i sprzedaży, a także do celów handlowych oraz podatkowych przez co najmniej 10 lat.

 3. PolBox.TV ma prawo korzystać z danych osobowych i innych danych z takich przyczyn:

 1. w przypadku wymogi władzy i dla procesów prawnych;

 2. w celu badania naruszenia warunków użytkowania;

 3. w celu zapobiegania, ujawniania lub zaprzestania wszelkich nielegalnych działań;

 4. w celu zapobiegania naruszenia praw, kradzieży posiadłości albo naruszenia naszego bezpieczeństwa, bezpieczeństwa klientów lub społeczeństwa.

 1. PolBox.TV będzie transmitować dane osobowe w przypadku reorganizacji, restrukturyzacji, fuzji, sprzedaży lub przy innym rodzaju przeniesienia aktywów pod warunkiem, że odbiorca zgłasza się przestrzegać naszą politykę prywatności w zakresie danych osobowych.

 2. Masz prawo do wniesienia zastrzeżeń wobec używania Twoich danych osobowych, w przypadku gdy wykorzystywane one są w innym celu niż do realizacji warunków zawartej umowy. Aby wyrazić zastrzeżenia, możesz skontaktować się z naszym biurem telefonicznie, lub drogą elektroniczną. Otrzymasz od nas potwierdzenie tak szybko, jak tylko Twoje zgłoszenie zostanie wprowadzone do systemu.

Masz prawo zrezygnować ze zgłoszenia do jego realizacji.

Masz prawo zapytać nas o potwierdzeniu przetwarzania swoich danych.

Masz prawo prosić o blokowaniu i wykasowaniu wszystkich danych osobowych z wyjątkiem tych, wobec których obowiązuje okres przechowywania, przy spełnieniu co najmniej jednego z warunków artykułu 17 GDPR. Jeżeli nie chcesz, żeby twoje dane były pobierane przez nas, możemy wpisać ich do listy czarnej.

Masz prawo na przeniesienie danych osobowych oraz ich pobieraniu w formatach XML, JSON.

Masz prawo żądać ograniczenia na pobieranie danych osobowych, w przypadku spełnienia co najmniej jednego z warunków artykułu 18 GDPR. Następnie my nie zbieramy twoje dane, jeżeli nie ma wagowych przyczyn ich wykorzystania (artykuł 21 GDPR).

Masz prawo do usunięcia swojego Konta oraz wszystkich danych. W tym celu należy zalogować się na stronie PolBox.TV, po czym w Koncie Klienta otworzyć zakładkę Szczegóły konta, która może być też znaleziona pod linkiem: https://polbox.tv/pl/customers/profile/account-details/
Na dole strony, w rozdziale „Dodatkowe ustawienia”, znajduje się punkt „Usuń profil”. Aby ukazał się przycisk usunięcia profilu, kliknij plus. Po kliknięciu przycisku 'Usuń profil' wszystkie dane będą usunięte i korzystanie z konta będzie niemożliwe.

 1. Czasami na PolBox.TV odbywają się konkursy. My zbieramy, przetwarzamy i wykorzystujemy dane osobowe, które zostały podane pod czas imprezy. Odnośnie konkursów działa Polityka Prywatności PolBox.TV.

 2. Działająca Polityka Prywatności jest stosowana tylko do pobierania, przetwarzania, wykorzystania (także w ujawnieniu) danych, które uzyskaliśmy od użytkowników w wyniku korzystania z naszej strony internetowej. Strony, dostępne przez linki, mogą mieć inne warunki ochrony danych. Zalecamy wcześniejsze zapoznanie się z ich Polityką Prywatności.

 3. Musisz mieć ukończone przynajmniej szesnaście lat (18 lat), aby zarejestrować się jako Użytkownik lub korzystać ze Strony Internetowej (artykuł 8 GDPR). W innym przypadku możesz to zrobić wyłącznie z udziałem, kontrolą i zgodą rodzica lub opiekuna prawnego.

 4. Podczas opłaty PolBox.TV nie rejestruje danych bankowych i płatności swoich Klientów, dlatego że system nie posiada zezwolenia na dostęp do tego typu informacji. By dokonać przelewu kartą kredytową na czas transakcji Klient zostaje przekierowany na stronę sytemu płatniczego. Po udanej transakcji Klient automatycznie jest przekierowany na stronę PolBox.TV. W taki sposób jest wykluczoną możliwość wykorzystania osobistej informacji bankowej Klienta, system płatniczy przekazuje informację przez bezpieczną linię przekazuje informację o transakcji, a Klient spostrzega przedłużenie abonamentu.

 5. PolBox.TV korzysta z plików cookies. Informację o nich można znaleźć pod linkiem: https://polbox.tv/pl/about/cookies/

 6. Polityka Prywatności stron trzecich:

 1. Będziemy aktualizować Politykę Prywatności zgodnie ze zmianami wymagań prawnych, regulacyjnych lub operacyjnych. Takie zmiany będą poprzednio zgłoszone.

Wykorzystanie usług PolBox.TV po aktualizacji zmian automatycznie oznacza ich przyjęcie.

 1. Regulamin kampanii SMS

  Abonenci wyrażają zgodę na otrzymywanie wiadomości wpisując swój numer na naszym portalu internetowym.

  Żadne dane mobilne nie będą udostępniane stronom trzecim ani podmiotom stowarzyszonym w celach marketingowych lub promocyjnych. Wszystkie powyższe kategorie nie obejmują danych i zgód twórcy wiadomości tekstowych; informacje te nie będą udostępniane żadnym podmiotom trzecim.

 2. Nasze dane kontaktowe:

 • Gorąca linia pomocy technicznej: + 1 (716) -405-0-400

 • e-mail: info@polbox.tv

Wersja skrócona
O najważniejszym
13
CZE
2024
Lato to czas relaksu i wakacji, a my chcemy uczynić Twoje wakacje jeszcze bardziej przyjemnymi. Dowiedzieć się więcej