Warunki korzystania z umowy

PolBox.tv (“Strona internetowa”), która jest własnością i jest zarządzana przez Polbox Media LTD. Niniejsze Warunki korzystania z umowy ( ' Umowa' ) określa warunki korzystania ze Strony internetowej. Prosimy o zapoznanie się z niniejszą umową uważnie. Korzystając się z tej Strony internetowej, użytkownik wyraża zgodę na umowę , możeś nie zarejestrować się jako członek ( 'Klient ' ) na tej stronie internetowej. Jeśli chcesz stać  klientem i korzystać się z usługi PolBox.TV , prosimy o zapoznanie się z niniejszą Umową oraz wyraz swoją zdoge, akceptację przez kliknięcie przycisku ' Akceptuję' poniżej.

1. Akceptacja umowy

Niniejsza umowa jest umową elektroniczną, która określa warunki obowiązujące korzystanie ze Strony internetowej witryny i Członkostwa w Usłudze. Kliknięcie przycisk ' Akceptuj ' na końcu niniejszej umowy tworzy podpis elektroniczny , który ma taką samą moc prawną i efekt jak podpis odręczny. Klikając na przycisk 'Akceptuję ' , przyjmujesz niniejszą umowę i zgadzasz się z warunkami i zawiadomieniami zawartymi lub wymienionymi w niniejszym tekście .

PolBox.TV zastrzega sobie prawo , według własnego uznania, do modyfikacji niniejszej Umowy w przyszłości, a takie zmiany uważa się za skuteczne z chwili opublikowania na Stronie internetowej. Wszelkie dalsze korzystanie z Serwisu po opublikowaniu tych zmian będzie równoznaczne z akceptacją zgody na zmianę niniejszej umowy.

2. Wybieralność

Musisz mieć co najmniej osiemnaście ( 18 ) lat, aby zarejestrować się jako członek lub korzystać z tej strony . Członkostwo w Serwisie jest nieważne, gdzie jest to zabronione . Korzystając się z Serwisu , Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że ma prawo , autorytet oraz zdolność do zawarcia niniejszej Umowy, oraz do przestrzegania wszystkich warunków niniejszej Umowy.

3. Odpowiedzialność za konto

Jesteś odpowiedzialny za wszelkie działania w ramach konta z Serwisu. Jesteś odpowiedzialny za zachowanie poufności wszelkich hasło związane z kontem. Można pozwolić tylko członkowie gospodarstwa domowego , aby korzystać z konta . Użytkownik przyjmuje do wiadomości , że są świadomy, że niektóre treści dostępne za pośrednictwem Serwisu mogą być nieodpowiednie dla niepełnoletnich, a także wyraża zgodę na wykorzystanie przez niepełnoletnich nadzorować kogo pozwalają na korzystanie z Usługi .

4. Zakaz komercyjnego lub bezprawnym Wykorzystanie

Niniejsza strona internetowa jest wyłącznie do użytku osobistego i nie mogą być stosowana w połączeniu z żadnych przedsięwzięciach komercyjnych.

Jesteś zobowiązany do przestrzegania wszystkich obowiązujących przepisów prawa w związku z korzystaniem z Serwisu oraz takich dalszych ograniczeń, co może być określone w jakiejkolwiek pisemnym lub w formularzu zgłoszeniowym na ekranie PolBox.TV. Warunkiem korzystania z Serwisu, użytkownik oświadcza, że nie będzie korzystał z Serwisu do żadnych celów niezgodnych z prawem lub zakazane na mocy niniejszej Umowy.

5. Osoby trzecie Treść i linki

Niniejsza strona internetowa może zawierać treści osób należących do trzeciej i linki do stron internetowych osób trzecich lub zasobów. PolBox.TV nie popiera, sponsora, zalecić lub w inny sposób ponosi odpowiedzialności za treści stron trzecich na Stronie internetowej . PonadtoPolBox.TV nie ma kontroli nad stron internetowych osób trzecich lub zasobów i nie ponosi odpowiedzialności za treści, reklamy, produktów, usług lub innych materiałów dostępnych za pośrednictwem takich stron, lub zasobów. PolBox.TV nie ponosi odpowiedzialności, bezpośrednio lub pośrednio, za jakiekolwiek szkody lub straty spowodowane, lub rzekomo spowodowane przez, lub w związku z użytkowania, lub polegania na wszelkie takie treści, reklamy, produktów, usług lub innych materiałów dostępne z takich stron, lub zasobów.

6. Publikowane przez użytkowników

PolBox.TV nie ponosi odpowiedzialności za treści dostarczane przez osoby trzecie, w tym użytkowników na tej stronie. Nie mamy żadnego zobowiązania do weryfikacji lub monitorowania treści przekazane do publicznych Serwisów przez innych. Jednak PolBox.TV zastrzega sobie prawo do wglądu, zmiany lub usunięcia takich treści bez uprzedzenia i bez podania przyczyny.

 Nie możesz dodawać treści do publicznego Serwisu naruszający niniejszą umowę. PolBox.TV nie rości sobie prawa własności do umieszczenie wszelkich treści. Jednak składając treści publiczne Serwisu, użytkownik udziela PolBox.TV na prawo do używania, kopiowania, rozpowszechniania, przekazywania, wyświetlania, publikowania, reprodukowania, edytowania, adaptowania, modyfikowania, tłumaczenia i promowania tej treści oraz tworzenie prac pochodnych lub włączenia do innych prac, takiej treści i udzielenia sublicencji i zezwolenia na to samo.

7. Oprogramowanie

My lub nasi dostawcy możemy dostarczyć oprogramowanie do korzystania z Usługi. Korzystanie z takiego oprogramowania podlega warunkam umowy licencyjnej, z użytkownikiem końcowym ( 'EULA') towarzyszącej takiemu oprogramowaniu. Jeśli otrzymasz oprogramowanie , które nie towarzyszy z  EULA, to daje niewyłącznej, osobistej, zakaz transferu licencji do korzystania z takiego oprogramowania na jednym komputerze, z którego chcesz uzyskać dostęp i korzystać z Usług. PolBox.TV uprzedza że waszelkie prawa w ramach niniejszej Umowy dla takiego oprogramowania, nie zostały wyraźnie przyznane Użytkownikiem. Takie oprogramowanie jest chronione prawami autorskimi i innymi prawami i traktatami dotyczącymi własności intelektualnej. PolBox.TV lub jej dostawcy są właścicielami tytułu, praw autorskich i innych praw własności intelektualnej do takiego oprogramowania, a takie oprogramowanie jest licencjonowane, a nie sprzedawane. Użytkownik nie może sprzedawać lub rozpowszechniać oprogramowanie. Pozwolenie udzielane użytkownikowi na mocy niniejszej Umowy dla takiego oprogramowania kończy się w dniu subskrypcji. PolBox.TV może wyłączyć takie oprogramowanie po dacie zakończenia abonamentu. Nie demontować, de kompilować, lub wstecznej inżynierii takiego oprogramowania. PolBox.TV może automatycznie sprawdzać wersję tego oprogramowania i może automatycznie pobierać aktualizacje do takiego oprogramowania do komputera w celu aktualizacji, wzmocnienia i poprawy oprogramowania.

8. Opłaty i płatności

PolBox.TV nadaje fakturę przez konto internetowe (Twój 'rachunek rozliczeniowy') do korzystania z Serwisu. Użytkownik zobowiązuje się zapłacić PolBox.TV wszystkie opłaty, w tym, lecz nie ograniczając się do bezzwrotnej opłaty administracyjnej na ceny w momencie wystąpienia żadnego korzystania z Serwisu przez Użytkownika lub innych osób (w tym agentów) korzystając ze swojego konta rozliczeniowego i autoryzować PolBox.TV naładować, a użytkownik zgadza się zapłacić za pomocą wybranej metody płatności (twoja Metoda Płatności.) za korzystanie z serwisu. Akceptowane formy płatności to Visa / MasterCard. Użytkownik oświadcza, że jest uprawniony do korzystania z formy płatności. PolBox.TV zastrzega sobie prawo do poprawiania błędów lub błędów, które to sprawia, nawet jeśli już wystąpiło odszkodowanie, lub otrzymany płatności.

Musisz podać aktualne, pełne i dokładne informacje o swoim koncie rozliczeniowym. Należy niezwłocznie aktualizować wszystkie informacje, aby utrzymać swoje obecne konto rozliczeniowe, kompletne i dokładne (takich jak niektóre zmiany adresu, numeru karty kredytowej lub daty ważności), jeśli zdał sobie sprawę z potencjalnego naruszenia bezpieczeństwa, takie jak nieuprawnionym ujawnieniem lub używać nazwy użytkownika, lub hasła. Zmiany te informacje mogą być wysłane do nas.

Warunki płatności będą opierać się na metodę płatności i może być określona na podstawie umów między wami a instytucją finansową, wydawcy karty kredytowej lub inny dostawca od wybranej metody płatności (zwanej dalej 'Metoda płatności Provider').

PolBox.TV może, według własnego uznania, do zmiany ceny abonamentu na usługi. Jeśli masz abonament na czas określony i za cenę, cena ta będzie obowiązywała przez okres trwania, a dalsze korzystanie z Serwisu będzie kontynuowana w ramach nowej cenie. Jeśli abonament jest ważny okresowo, bez określania okresu, wówczas każda zmiana ceny będą obowiązywać w dniu wskazanym PolBox.TV.

-Opłata kartą kredytową przez internet

Opłatę na naszej stronie można zrealizować za pomocą kart Visa, MasterCard. Minimalna kwota transakcji wynosi 5€, maksymalna 1999€.
Za cały zakres produktów, które są obecne w sklepie internetowym, można się rozliczyć kartą kredytową. 

Dbając o bezpieczeństwo klientów numery kart nie są zapisywanre przez firmę.

9. Sprzęt i dostęp do Internetu

Jesteś odpowiedzialny za dostarczenie sprzętu internetowych, wszystkie połączenia, które będą potrzebne w celu uzyskania dostępu do usługi. Połączenie z Internetem nie jest wliczone w opłatę miesięczną, płacisz PolBox.TV za korzystanie z Serwisu. Nie ponosimy odpowiedzialności za żadne problemy lub usterki techniczne związane z podłączeniem do Internetu, lub urządzenia użytkownika.

10. Wsparcie techniczne i przerwy w świadczeniu usług

Pomimo korzystania z Usługi oraz wszelkiego związanego z oprogramowania na własne ryzyko, oferujemy wsparcie techniczne na rynku rozsądną podstawę jedynie za pośrednictwem tej strony internetowej. Możesz poprosić o pomoc, wysyłając wniosek za pośrednictwem naszej strony wsparcia.

PolBox.TV planuje okresowe przestoje Serwisu utrzymania i innych celów. Może również wystąpić nieplanowane przerwy serwisowe. W przypadku przerw PolBox.TV dołoży uzasadnionych starań w celu przywrócenia usługi. Niemniej PolBox.TV nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w świadczeniu usług lub w przypadku przerwania były: a) przyczyny PolBox.TV znajdujących się pod kontrolą nadzorczą; b) trwa przez dwadzieścia cztery (24) godziny lub dłużej. Wnioski mogą być składane za pośrednictwem poczty elektronicznej do wiadomości w PolBox.TV.

Ponadto, mamy ogromną bazę wiedzy. Proszę przeczytać wszystkie artykuły i dostaniesz odpowiedź na większość pytań.

11. Wypowiedzenie umowy

Niniejsza Umowa pozostaje w pełnej mocy podczas korzystania z Serwisu lub zarejestrowanego użytkownika. Użytkownik może wypowiedzieć swoje członkostwo w dowolnym czasie, z dowolnego powodu, po powiadomieniu przez PolBox.TV stanowią procedury terminacji opisanych na stronie FAQ tej strony.

PolBox.TV może zawiesić lub wypowiedzieć swoje członkostwo w dowolnym czasie z dowolnego powodu, lub bez uprzedzenia. Pod koniec swojego członkostwa, prawo do korzystania z Serwisu będzie zaprzestać natychmiast. Jeśli PolBox.TV wygaśnięcie członkostwa, ponieważ zostały, naruszone niniejsze porozumienie, nie będzie uprawniony do zwrotu niewykorzystanych opłat abonamentowych. Wszystkie warunki niniejszej Umowy, które ze względu na swój charakter mogą istnieć po zakończeniu niniejszej Umowy, uznaje się istnieć po takim rozwiązaniu.

12. Prawo autorskie i ogłoszenie o znakach towarowych

Wszystkie materiały na tej stronie są własnością, kontrolowane lub licencjonowany PolBox.TV i są chronione prawem autorskim, i różnymi innymi prawami własności intelektualnej. Żadna część Serwisu lub Usług nie mogą być kopiowane, modyfikowane, publikowane, przekazywane, rozpowszechniane, wykonywane, wyświetlane są lub mają być sprzedane w jakikolwiek sposób bez uprzedniej pisemnej zgody PolBox.TV.

Wszystkie znaki towarowe pojawiające się na tej stronie internetowej, która będzie dużym drukiem lub z symbolem znaku towarowego, są własnością PolBox.TV lub ich właścicieli. Użycie lub niewłaściwe użycie tych znaków handlowych, lub jakichkolwiek materiałów, z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych w niniejszym dokumencie, jest zabronione, i nie powiedział ani nic dorozumianego na tej stronie internetowej nie nakłada na was żadnej licencji lub prawa do patentu, lub znakiem towarowym, lub jakiegokolwiek zkaków PolBox.TV, lub osoby trzeciej.

13. Prywatność

Korzystanie z tej strony internetowej lub usług podlega naszej prywatności.

14. Wyłączenie gwarancji

Niniejsza strona internetowa i usługi są dostarczane „tak jak jest”, ze wszystkimi wadami, dostępnych w magazynie, a wszystkie ryzyki, co do zadowalającej jakości, wydajności, dokładności i naszych wysiłków. PolBox.TV nie ponosi odpowiedzialności ani nie udziela gwarancji żadnego rodzaju dotyczące strony internetowej lub innych treści, lub witryn sieci Web, które są udostępniane, bezpośrednio lub pośrednio, za pośrednictwem tej strony internetowej, na maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo, PolBox.TV zrzeka się wszelkich takich oświadczeń i gwarancji, w tym między innymi:

                •Gwarancji przydatności handlowej lub przydatności do określonego celu;

                • Zabezpieczenia przeciwko łamaniu jakiejkolwiek własności intelektualnej osób trzecich lub praw majątkowych;

                • Gwarancje odnoszące się do przeniesienia lub doręczenia stronie internetowej;

                • Gwarancje odnoszące się do dokładności, rzetelności, prawidłowości i kompletności danych;

                • Gwarantuje inny sposób związany z wykonaniem, niewykonaniem lub innych działań, PolBox.TV lub osoby trzeciej.

PolBox.TV nie udziela żadnych gwarancji ani zapewnień, wyraźnych lub dorozumianych, że informacje przedstawione przez stronę internetową usługą będzie wolna od błędów, przerw, wad lub opóźnień, lub nieścisłości techniczne, lub błędy typograficzne; Witryna sieci Web lub usługi będą dostępne w danym czasie i miejscu; wad lub błędów w Serwisie, lub Usług zostaną poprawione; treść będzie dostępna za pośrednictwem strony internetowej lub usługi wolne od wirusów, lub innych szkodliwych elementów. Wszelkie informacje na tej stronie internetowej mogą ulec zmianie bez powiadomienia i ponosi pełną odpowiedzialność za te zmiany.

PolBox.TV nie udziela żadnych gwarancji ani oświadczeń dotyczących zawartości stron trzecich lub linki do stron internetowych, lub zasobów i bierze pełną odpowiedzialność za korzystaniem z takich treści, stron internetowych lub zasobów.

15. Ograniczenie odpowiedzialności

W żadnym wypadku PolBox.TV nie będzie ponosić wobec Użytkownika ani żadnej strony trzeciej za jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, ważne, typowe, szczególne lub przykładowe szkody, w tym utracone zyski, które powstały w wyniku dostępu, użytkowania, niewłaściwego użycia lub niemożności Korzystanie z tej witryny internetowej, lub usługi, nawet jeśli PolBox.TV została poinformowana o możliwości wystąpienia takich szkód. Ponadto PolBox.TV zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności związanej lub niezwiązanej z mającym nastąpić zawartości stron trzecich, lub powiązanych stron internetowych, lub zasobów.

Bez względu na jakiekolwiek przeciwne zawarte w niniejszym dokumencie, PolBox.TV ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek powodu, a niezależnie od formy działania, będzie stale ograniczony do kwoty zapłaconej przez Klienta, jeśli w ogóle, w czasie trwania członkostwa PolBox.TV. Ponieważ niektóre systemy prawne nie zezwalają na wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności za szkody przypadkowe, lub wtórne, PolBox.TV odpowiedzialnością w myśl tych przepisów powinna być ograniczona w zakresie dopuszczalnym przez prawo.

16. Odszkodowanie

Zgadzasz się zabezpieczyć PolBox.TV, jej jednostki zależne, stowarzyszone, funkcjonariuszy, agentów i innych partnerów oraz pracowników jakiekolwiek straty, zobowiązania, roszczenia lub żądania, w tym kosztów obsługi prawnej. Opłaty, wykonane przez osoby trzecie na skutek lub wynikające z korzystania Serwisu, lub usługę, naruszenia niniejszej Umowy lub naruszenie jakichkolwiek praw innego użytkownika.

17. Zawiadomienie o naruszeniu praw autorskich

PolBox.TV szanuje własność intelektualną innych i prośby naszych użytkowników i odwiedzających do tego samego. Jeśli uważasz, że Twoja praca została skopiowana i jest już dostępny na tej stronie, i jest naruszenie praw autorskich, prosimy o podanie informacji dla agenta PolBox.TV ochrony praw autorskich poniżej:

a) elektroniczny lub fizyczny podpis właściciela praw autorskich, lub osoby upoważnionej do działania w imieniu właściciela;

b) identyfikacji utworu chronionego prawem autorskim, które rzekomo zostały naruszone;

c) określenie materiału rzekomo naruszającego prawo strony internetowej jaka zażądała usunięcia;

c) imię i nazwisko, adres, numer telefonu i adres e-mail;

e) oświadczenie, że w dobrej wierze, że korzystanie z utworu chronionego prawem autorskim nie jest upoważniony przez właściciela praw autorskich, jego agenta lub prawo;

e) oświadczenie, złożone pod groźbą odpowiedzialności karnej, że informacje zawarte w zgłoszeniu są prawdziwe oraz że osoba podpisująca jest właścicielem praw autorskich lub osobę upoważnioną do działania w imieniu właściciela praw autorskich

Aby powiadomić agenta PolBox.TV o naruszenia praw autorskich w tej witrynie, prosimy o kontakt:

Wszystkie informacje dostępne są na naszej stronie internetowej.

18. Wybór prawa i sądu

Niniejsza Umowa podlega i będzie interpretowana zgodnie z prawem stanu Nowego Jorku, bez względu na jego kolizji z prawem. Zgadzasz się, że będzie reprezentować wyłączną jurysdykcję i stanowych i federalnych sądów stanu Nowego Jorku we wszystkich sporów wynikających  lub w związku z korzystaniem  Serwisu, lub Usług.

19. Umowa elektroniczna; Dostęp i retencji

Po kliknięciu 'Akceptuj', wyrażasz zgodę na niniejszej Umowy oraz zasad, warunków i uwag zawartych lub wymienione w niniejszym tekście. Ta akcja tworzy podpis elektroniczny, który ma taką samą moc prawną co podpis odręczny, wskazując zgody na zawarcie prawnie wiążącej umowy.

Klikając na przycisk 'Akceptuję', zgadzasz się mieć niniejszej Umowy, dostarczone do Ciebie w postaci elektronicznej. W celu uzyskania dostępu i utrzymania tej umowy elektronicznej trzeba mieć dostęp do Internetu, bezpośrednio lub za pośrednictwem urządzeń uzyskujących dostęp do Internetu na podstawie zawartości, i zapłacić każdą usługę związaną z takim dostępem. Ponadto, należy wykorzystać wszystkie urządzenia niezbędne do utworzenia połączenia z Internetem, komputera i modemu lub innego urządzenia dostępowego. Proszę wydrukować kopię niniejszej umowy w swoim archiwum. Aby zapisać kopię elektroniczną niniejszej umowy, można zapisać je w dowolnym edytorze tekstu.

20. Brak odmowy od praw

PolBox.TV nie zapewnia przestrzegania postanowień niniejszej Umowy lub reagować na naruszenia przez Użytkownika, lub inne osoby, w żaden sposób nie rezygnuje ze swojego prawa do egzekwowania następnie wszelkie warunki niniejszej Umowy, lub działań w odniesieniu do takich naruszeń.

21. Przeznaczenie Umowy

Możemy przenieść niniejszą umowę w dowolnym czasie bez uprzedzenia. Nie można przypisać umowy do kogoś innego.

22. Brak innych beneficjentów

Zgadzasz się, że z wyjątkiem przypadków wyraźnie ustalonych w niniejszej Umowie, nie powinny znajdować się żadne osoby trzecie wśród beneficjentów niniejszego rozporządzenia.

23. Ograniczenia eksportu

Użytkownik nie może używać, wywozu lub powrotnego wywozu jakichkolwiek treści, oprogramowania lub innych materiałów z tej strony internetowej, z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa, w tym bez ustawowych i wykonawczych ograniczeń eksportowych Stanów Zjednoczonych.

24. Ograniczenia lub zakaz prawem

Nie wszystkie funkcje, produkty lub usługi oferowane za pośrednictwem z tej strony internetowej usługi są odpowiednie, lub dostępne dla wszystkich osób, lub we wszystkich lokalizacjach geograficznych. PolBox.TV zastrzega sobie prawo do ograniczenia, według własnego uznania, świadczenia i ilości dowolnej funkcji, produktu lub usługi do jakiejkolwiek osoby, lub obszaru geograficznego. Każda oferta dla wszelkich produktu lub usługi wykonanej na stronie internetowej, będą nieważne gdzie, jest to zabronione.

25. Integralność i częściowe ujawnienie informacji

O ile nie zaznaczono inaczej, niniejsza Umowa stanowi całość porozumienia pomiędzy Użytkownikiem a PolBox.TV i reguluje korzystanie z tej strony internetowej i usług. Jeśli jakakolwiek część niniejszej Umowy zostanie uznane, że nie jes ważna lub niewykonalna, to ta część nie może być interpretowane w sposób zgodny z obowiązującym prawem, aby odmawiać pierwotny zamiar stron, a pozostała część niniejszej Umowy pozostaje w mocy.

Gdy klikniesz poniżej na 'Podpis' potwierdzam, że jestem w formie elektronicznej podpisania niniejszej umowy i zgadzasz się prawnie związany wszystkimi warunkami i zawiadomień zawarte lub wymienione w niniejszym tekście.

Data wejścia w ważność: 27.04.2016

Znajdź więcej PolBox.TV na:

Wersja skrócona

O najważniejszym
12
Dec
2016
Święta nadchodzą, cuda się zdarzają, więc mamy dla was niespodziankę! Dowiedz się więcej